KAZA-CHIMNEY

Dotace

Pravidla Programu Čistá energie Praha 2019 – VYČERPÁNY

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace 2020 budou zveřejněny po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy

  1. Výše dotace:
    dotace nemůže být vyšší než žadatelem skutečně vynaložené a doložené náklady (s omezením dle následující tabulky);


Žádost